نشست یکروزه بررسی آینده فیزیک ذرات بنیادی

به
تازگی مطالعاتی راهبردی در فیزیک ذرات بنیادی انجام گرفته است که هدف آن بررسی سوالاتی است که جامعه فیزیک ذرات خواهان پاسخ‌دادن به  آنها در دو دهه آینده است. روش‌ها و رویکردهای ممکن نیز در جهت پاسخ ‌گویی به این سوالات تبیین شده‌اند.
در این نشست یکروزه  سه مسیر پژوهشی اصلی در فیزیک ذرات یعنی دقت بیشتر،  انرژی بالاتر و  رهیافت کیهانی به همراه روش‌های نظری را بررسی خواهیم‌کرد.


به اطلاع شرکت کنندگان میرساند  در روز برگزاری نشست، پذیرایی شامل چای و شیرینی میباشد و تهیه ناهار به عهده فرد شرکت کننده است.

برنامه پوستر
آدرس محل برگزاری شرکت کنندگان                                                     footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.