محل برگزاری بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیک

29 و 30 اردیبهشت  ماه  1395
تهران- خیابان فرمانیه - بین کامرانیه و دیباجی- نرسیده به سفارت ایتالیا- نبش کوچه شهید محمد فربین- پژوهشگاه دانش‌های بنیادی- سالن کنفرانس طبقه اول


   تلفن دفتر پژوهشکده ذرات در باغ لارک: 22809150

نشانی میهمانسرای پژوهشگاه دانشهای بنیادی
تهران- خیابان فرمانیه - بین کامرانیه و دیباجی- نرسیده به سفارت ایتالیا- نبش کوچه شهید محمد فربین- پژوهشگاه دانش‌های بنیادی- ساختمان میهمانسرا

تلفن میهمانسرا: 22835059


footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.