School of PARTICLES AND ACCELERATORS - IPM School of PARTICLES AND ACCELERATORS - IPM Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics (IPM)
   
Search SCS
News
Administration
People
Groups
Courses
Seminars
Conferences
Publications
Contact us
Useful links
 
 
 
» HOME» CONFERENCES QGP

کارگاه یک روزه فیزیک کوارک-گلئون پلاسما

زمان: چهارشنبه 30 فروردین ماه 1391

مکان: ابتدای بزرگراه ارتش-پژوهشگاه دانشهای بنیادی

مطالعه فیزیک برخوردهای یون های سنگین نسبیتی از علاقه های مشترک ذرات بنیادی، اختر فیزیک و کیهانشناسی است.

هدف اصلی آن بررسی حالت جدیدی از ماده به نام پلاسمای کوارک – گلئون می باشد که در مدت زمان بسیار کمی بعد ازانفجار بزرگ وجود داشته است و احتمالا در مرکز ستاره های چگال وجود دارد.

 در این کارگاه، علاوه بر مرور نتایج آزمایشگاهی جدید به برخی جنبه های نظری و پدیده شناسی آن خواهیم پرداخت.

برگزار  کنندگان: مجتبی محمدی نجف آبادی

                          محمد علی اکبری

---------------------------------------------------------------------------------

- هزینه شرکت در کارگاه:100/000 ریال

- علاقه مندان به شرکت در این کارگاه  لازم است رزومه خود را به پست الکترونیکی پژوهشکده به آدرس particles@ipm.ir ارسال نمایند.

---------------------------------------------------------------------------------

- پوستر گارگاه

- برنامه کارگاه

- شرکت کنندگان

- آدرس محل برگزاری

 

Copyright 2000-2012
Institute for Research in Fundamental Sciences(IPM)
All rights reserved.