کلاس بین المللی (وبینار) ذرات بنیادی

ویژه دانش آموزان دبیرستان

 19 اسفند ماه 1399

 


برگزارکنندگان مدرسه:

 

 غلامحسین حقیقت، پژوهشکده ذرات و شتابگرها
 محسن خاکزاد، پژوهشکده ذرات و شتابگرها
 شیوا رستم زاده، پژوهشکده ذرات و شتابگرها

  footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.