کلاس بین المللی (وبینار) ذرات بنیادی

ویژه دانش آموزان دبیرستان سال دهم، یازدهم و دوازدهم

24 اسفند ماه 1401

زمان: از ساعت 16 الی ۲۰

 


برگزارکنندگان مدرسه:

 

 غلامحسین حقیقت، پژوهشکده ذرات و شتابگرها
 محسن خاکزاد، پژوهشکده ذرات و شتابگرها
 شیوا رستم زاده، پژوهشکده ذرات و شتابگرها

  footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.