مقاله نامه بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیک- 29 و 30 اردیبهشت ماه 1395

 

در این مقاله‌نامه تنها مقاله‌هایی را مشاهده می‌کنید که نویسنده اجازه کتبی برای انتشار الکترونیک آن را داده است.
ردیف

نام خانوادگی

نام

نام دانشگاه

عنوان مقاله

مقاله نامه

1

ابراهیم زاده

سعید

دانشگاه علم و صنعت

بررسی سالیتون های به وجودآمده در ماده چگال بوز- انیشتین

 

2

ابوطالبی

سیدحامد

پژوهشگاه دانش های بنیادی

ابرساختارهای خودآرایش یافته برپایه گرافن برای کاربردهای ذخیره سازی انرژی

 

3

احمدي پويا

اسكندر

دانشگاه صنعتی شاهرود

فرماليزم سيستم هاي مقيد پنج-جسمي بر پايه تكنيك ياكوبوفسكي

pdf

5

اردکانی

مریم

دانشگاه دامغان

نقش شرایط مرزی بیرونی در فروریزش هسته‌های ابرهای مولکولی

pdf

6

اسکندری تادوانی

اسماعیل

پژوهشگاه دانش­های بنیادی

جستجوی تولید الکتروضعیف ابر تقارن در رویدادهای شامل دو تاو

 

7

اصحابی

معین

دانشگاه رازی

بررسی و مقایسه خواص الکترونیکی تک لایه و دو لایه نانو نوار گرافینی زیگزاگ در عرض های مختلف

 

8

اصلان زاده

مهدی

دانشگاه صنعتی شاهرود

ارائه یک مدل تحلیلی ساده برای بررسی ساختار داخلی باریون های سبک

pdf

9

اصلانی نژاد

مرتضی

پژوهشگاه دانش های بنیادی

پروتون تراپی: مفاهیم و ملزومات

 

10

امیرحسینی

مریم

دانشگاه بوئین زهرا

ساخت كم هزينه ابرخازن برمبناي الكترودهاي نانوساختاري

pdf

11

امیری

سعید

دانشگاه دامغان

جدا شدگی اسپینی ساختار نواری نانو صفحه های فسفرین در اثر نواقص شبکه

pdf

13

اوسطی

توفیق

دانشگاه رازی

سطح مقطع تولید و آهنگ واپاشی باریونهای سه طعم سنگین در قطب z0

pdf

4

آدینه وند

فاطمه

دانشگاه دامغان

اثر تعدیل انحراف سه گوشی حاصل از عدم تقارن سرعت حاملها در گرافین دولایه

 

12

آهنگری

زهرا

دانشگاه امام خمینی شهرری

بررسی تونل­ زنی رزونانس در ترانزیستور اثر میدانی دو گیتی شاتکی ژرمانیومی

pdf

14

باقری

صابر

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

بررسی خواص ساختاری و جذب اپتیکی نانو ذرات اکسید نیکل

pdf

15

باورساد

احسان

دانشگاه کاشان

اثر شوینگر و جریان شبه-کلاسیک اسکالر در فضازمان دوسیته

pdf

16

بهاری

کرم

دانشگاه رازی

چگالي اسپين و الكتردن در عايقهاي توپولوژيك با لايه فرومغناطيسي نامتقارن

pdf

17

پارسا جو

فاطمه

دانشگاه لرستان

آنتروپی تصحیح یافته بکنشتاین- هاوکینگ در حضور میدان کملئون

pdf

18

پناهی نیا

ربابه

دانشگاه ارومیه

نانو سیم دی. ان. آ به عنوان پمپ گرمایی

pdf

19

تفریحی

آذر

دانشگاه صنعتی اصفهان

توابع همبستگی تانسوری و اسپین- مدار LOCV  در کانال جفت- شده ماده نوترونی

pdf

20

تقیزااده فیروجائی

جواد

پژوهشگاه دانش های بنیادی

فیزیک نظری از پنجره موج گرانشی لایگو

 

21

جاقوری

حکیمه

دانشگاه فردوسی مشهد

دینامیک سامانه فیزیکی در حضور نوفه­ی مخابراتی تصادفی

pdf

22

جزایری

صدرا

پژوهشگاه دانش های بنیادی

نقیصه‌های کیهانی اولیه و اختلالات تورمی

 

23

جهانشیر

آرزو

دانشگاه بوئین زهرا

محاسبه طیف جرم مزون‌های اوپسیلون (U) و سایون (J/ψ) 

pdf

24

حافظ قرآن

محسن

دانشگاه شاهد

حل دقیق معادله دیراک درحضور پتانسیل عمومی هارتمن به کمک متغیرهای فوق هندسی

pdf

25

حسنوند

مریم

دانشگاه صنعتی اصفهان

طیف جرم ناوردای πΣ در آزمایش CLAS

pdf

26

حشمتیان

سارا

دانشگاه صنعتی بوئین زهرا

گرمایش سیستم های با برهمکنش قوی با استفاده از دوگانگی پیمانه ای/ گرانش

pdf

27

حق پناه

زهره

آموزشکده فنی و حرفه ای سما

مقایسه اثرمیدان مغناطیسی یکنواخت در دو راستایx,z بر ناهم خوانی کوانتومی هندسی درمدل هایزنبرگxxz

pdf

28

خانپور لهی

حمزه

دانشگاه علم و فناوری مازندران و پژوهشگاه دانش های بنیادی

مطالعه پدیده شناسی تحول توابع توزیع پارتونی تعمیم یافته در تقریب NLO

pdf

29

خواجه

شهرام

دانشگاه صنعتی شاهرود

بررسی اتلاف انرژی کوارک سنگین در مختصات تخت و کروی

pdf

30

خوشبخت مروی

عارفه

پژوهشگاه دانش های بنیادی

نقشه توزیع جرم ستاره ای کهکشان های کیهان نزدیک

 

31

داداشی

ندا

دانشگاه زنجان

اندازه گیری سرعت و نوسانات در یک ریز ناحیه فعال خورشید

 

32

داستان

سارا

دانشگاه گیلان

بررسی سایه ی سیاهچاله ی دیلاتون چرخان

 

33

دانش کفترودی

زهرا

دانشگاه گیلان

تاثیرات تغییرات مشخصه­های دریچه اکسیدی بر عملکرد لیزر نیمه رسانای کاواک قائم گسیل سطحی با طول موج خروجی nm980

pdf

34

داودی

علی

پژوهشگاه دانش­های بنیادی

امواج هیدرودینامیکی در سیال تک دست

 

35

ذاکری

پیمان

دانشگاه یزد

تشدید دوفوتون و قیدهای ماده تاریک در مدل هایی با کوارکهای برداری- مانند

pdf

36

ذوقی فومنی

نیلوفر

دانشگاه صنعتی شاهرود

رویکردی نوین در بررسی هستۀ Be با مدل خوشه‌ای

 

37

راهوار

سهراب

دانشگاه صنعتی شریف

نتایج رصدهای اخیر روی سیاره های فرا خورشیدی به روش میکرو لنزینگ گرانشی

 

38

رحمان  پور

ویریا

دانشگاه شهید بهشتی

بررسی توابع دو نقطه ای در نظریه میدان الکترودینامیک کوانتومی ناجابجایی سه بعدی در حد تک حلقه

pdf

39

رضوانی

فهیمه

دانشگاه صنعتی شاهرود

اثرات نسبیتی در بررسی هسته ی سست مقید F17

pdf

40

رمضانی

سیده مریم

دانشگاه صنعتی شاهرود

بررسی جهان سطح کوارک پادکوارک شتابدار

pdf

41

روشن ضمیر

محمد

دانشگاه کاشان

حلقه کوانتومی در حضور عیب توپولوژیکی و شار مغناطیسی

 

42

سالاری

وحید

دانشگاه صنعتی اصفهان

اثرات کوانتومی در کانالهای یونی پتاسیم در نورونهای مغز

 

43

سراج

علی

پژوهشگاه دانش­های بنیادی

درباره تقارن های گرانش سه بعدی

 

44

سعیدی

علیرضا

دانشگاه شهید بهشتی

تمایز حالات پیش حمله و بین حمله در بیماری صرع با رهیافت آنتروپی جایگشت چند مقیاسی

 

45

سعیدی دهاقانی

طیبه

دانشگاه کاشان

مطالعه جریان فرمیونی در فضازمان دوسیته 3-بُعدی

pdf

46

شریفیان

الهام

دانشگاه صنعتی اصفهان

خمش خارجی در ترمودینامیک هندسی

pdf

47

شیران زایی

مهرو

دانشگاه دامغان

اثر تک ناخالصی مغناطیسی بر روی لایه ی نازک عایق توپولوژی

 

48

شیری

مصطفی

دانشگاه صنعتی شاهرود

1- مطالعه نظری رسانندگی در AlxGa1_xAs/GaAs نامتجانس تحت تابش لیزر

2-تحرک پذیری الکترونی در گاز الکترونی شبه دو بعدی تحت تابش تراهرتز

pdf1
pdf2

49

صادقی

علی

دانشگاه شهید بهشتی

اندازه­گیری فاصله ها در فضای پیکربندی مولکولها و جامدات

 

50

صیدی

ایران

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

اثر همبستگی های دینامیکی بر ناپایداری موج-چگالی در گاز فرمیونی دوقطبی دوبعدی

pdf

51

عباسی

شهرام

دانشگاه فردوسی مشهد

نگاهی بر ساختار عمودی شاره های برافزایشی داغ

 

52

عرفانی

انسیه

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

سیاهچاله‌های اولیه و تشکیل آنها

 

53

عسگری

فاطمه

دانشگاه علم و صنعت

بررسی عددی تأثیر دما در رفتار لیزر رامان الماس

 

54

عنبری

فرناز

دانشگاه لرستان

رفتار اترکتوری کیهان در مدل کوینتیسنس

pdf

55

عیوضی

لیدا

دانشگاه بناب

فیلتر قطبش دایروی در ناحیه ی تراهرتز بر پایه گرافن تک لایه

pdf

56

فتحی  زاده

سمیرا

دانشگاه ارومیه

اثر اسپینی هال در نانووایرهای DNA

pdf

57

فرجام

مانی

پژوهشگاه دانش­های بنیادی

واپیچیدن ساختارهای نواری حاصل از محاسبات ابریاخته

 

58

فرخ تبار

علی

دانشگاه مازندران

جایگزیده کردن میدان فرمیونی بر روی شامه دو دیواره

pdf

59

فرهمندراد

مهرنوش

دانشگاه محقق اردبیلی

نامساوي بل و دوربرد کوانتومی در چارچوب شتاب دار

pdf

60

فولادوند

ابراهیم

دانشگاه زنجان

شارش ذرات کلوئیدی کنشگر واداشته در یک میکروکانال باریک دو بعدی

pdf

61

کاردان

اعظم

دانشگاه دامغان

ساختار بررسی ایزومر انرژي و Hf ‫‪178  

62

کاظم زاده

ناهید

دانشگاه زنجان

شبیه سازی شار ترافیک ماشینی شامل چهار خیابان دو بانده

pdf

63

کامور

نگین

دانشگاه گیلان

بررسی کمیت های ترمودینامیکی سیاهچاله ساکن باردار در گرانش (f(R

 

64

کشت گر

هدیه

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

پمپاژ فونون

 

65

کمالی

وحید

دانشگاه بوعلی سینا

بررسی تورم میانیِ مدل میدان­های تاکیونیِ حرارتی روی شامه

pdf

66

گلشنی

مجتبی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

اثر همسایه های مرتبه دوم بر جایگزیدگی مدها در شبکه شبه متناوب اوبری-اندره

pdf

67

گلی

محمد

پژوهشگاه دانش­های بنیادی

استفاده از اتم میونیوم برای بررسی پیوند کربن-کربن مرکزی معکوس شده در [۱.۱.۱] پروپلان

pdf

68

گلی

شبنم

دانشگاه رازی

رسانندگی الکتریکی نانونوارهای گرافنی آرمچیر در حضور پارامتر گاف

pdf

69

گودرزی

نفیسه

دانشگاه پیام نور

سنتز و بررسی خواص نوری نانو ذرات فریت روی

pdf

70

محرابی پری

شراره

دانشگاه فردوسی مشهد

تعیین نسبت چسبندگی به آنتروپی پلاسمای کوارک گلوئون در برخورد یونهای سنگین با استفاده از فاکتور توقف سازی هسته ای

pdf

71

محمد حسینی ترامونی

سونیا

دانشگاه الزهرا

کوپل شدن نانولوله هاي چند ديواره آمين دار به نانوذرات CdSe- TGA

pdf

72

محمدی خانامان

پریسا

دانشگاه شهید مدنی

آگاهی عمومی و مقایسه آن با رهیافت های تقلیل ذهنی و تقلیل عینی

pdf

73

محمدی سیاه بومی

روشنک

دانشگاه الزهرا

اثر ناخالصی های یونی و نانوذرات فروالکتریک بر نظم سمتگیری بلور مایع نماتیک

pdf

74

محمدی نجف آبادی

مجتبی

پژوهشگاه دانش­های بنیادی

نشانه های LHC برای فیزیک ماورای مدل استاندارد

 

75

محمودی

محمد

دانشگاه صنعتی شاهرود

1-تاثیر ساختار هاله ای بر روی سطح مقطع همجوشی کامل 6He + 64Zn

2- بررسی عمق پتانسيل نوكلئون نوكلئون در واکنش های همجوشی 4,6He + 209Bi

 

pdf1
pdf2

76

مرادی

زهرا

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

طیف درهم تنیدگی شبکه ی دو لانه زنبوری دولایه : پروانه ی هافستادر

pdf

77

مرشد بهبهانی

مینا

دانشگاه شهرکرد

توزیع فضایی تابش خودبخودی یک اتم دوترازی برانگیخته در مجاورت یک پوشش متاماده کروی ناپدیدکننده در رژیم جفت‌شدگی قوی

pdf

78

مصفا

امیراسماعیل

پژوهشگاه دانش­های بنیادی

آنتروپی درهم تنیدگی تکثیر شده

 

82

ملاباشی

علی

پژوهشگاه دانش­های بنیادی

ناوردایی آنتروپی درهمتنیدگی هولوگرافیک تحت بازتعریف میدانها

 

79

موذن سرخی

معصومه

دانشگاه بجنورد

جایگزیده کردن میدان اسکالری و پیمانه ای در مدل جهان شامه ی هیبریدی

pdf

80

مهرابی

احمد

دانشگاه بوعلی سینا

مطالعه برش و دوران در خوشه های کهکشانی پر جرم

pdf

81

مهری دهنوی

حسین

دانشگاه بابل

جستجوي بهينه شده ي M حالت از N  حالت كوانتمي

pdf

83

مهری شرودانی

زهرا

دانشگاه کاشان

اثر شوینگر و جریان شبه-کلاسیک فرمیونی در فضازمان دوسیته 3-بُعدی

pdf

84

میرزایی رضایی

طیبه

دانشگاه آزاد

چسبندگي حجمي و برشي در مدل بيانكي نوع ششم در گرانش

pdf

85

میرعباسی

سیدمحمدرضا

دانشگاه صنعتی شاهرود

مطالعه رسانندگی اهمی و هال با استفاده از نظریه ریسمان

pdf

86

میری

سیده ربابه

دانشگاه بوئین زهرا

طرحواره هایی برای تولید حالتهای درهمتنیده

pdf1
pdf2

87

ناجی

علی

پژوهشگاه دانش­های بنیادی

از خلأ کوانتومی تا تشخیص الگو در بیوپلیمرها

 

88

نادرالاصلی

شیلا

دانشگاه کاشان

تعيين انرژي بستگي پنتاكوارك¬ها از طريق حل دقيق معادله شرودينگ

pdf

89

ناصح

علی

پژوهشگاه دانش­های بنیادی

تقارن مقیاس در مقابل تقارن همدیس و آنتروپی در همتنیدگی

 

90

ناصری

یوسف

دانشگاه رازی

پذیرفتاری باری و اسپینی ساختارهای شبه گرافن گافدار

pdf

91

نجفی ایوکی

معین

دانشگاه صنعتی شریف

تهی جای سیلیکون در H-SiC4: ویژگی های الکترونیکی و اسپینی

 

92

نجمدی

پروانه

دانشگاه پیام نور تهران

بررسی درهم تنیدگی دو ذره شبه فوتونی با اسپین یک در زنجیره اسپینی

pdf

93

نظیف کار 

سمیرا

دانشگاه نیشابور

تعیین مقدار اختلاف فاز موثر پالس نوری عبور کرده از محیطی با اثر غیر خطی کر

pdf

94

نعیم آبادی

شهریار

دانشگاه بیرجند

طراحی و تحلیل محیطی برای کاهش سرعت امواج الکترومغناطیسی مایکروویو

pdf

95

نوائی نیک

الهه

دانشگاه بوعلی سینا

بررسی تورم میانی- لگاریتمیِ میدان های تاکیونی

pdf

96

نورالهی مقدم

نازنین

دانشگاه پیام نور

مطالعه ساختار الکترونی Mg2Si , Mg2Gi با استفاده از نظریه تابعی چگالی

 

97

نیاکیان

هانی

دانشگاه تهران

حضورهایپرون ها درماده ی ستارگان نوترونی

pdf

98

هوشیار

محبوبه

دانشگاه شهید بهشتی

سنتز نانو ذرات فريت نيكل-روى با آلايش كبالت: بررسى خواص مغناطيسى

pdf


footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.